Yhdeksän pisteen tiimi

Miten työskentelemme tehokkaasti tiiminä? Mitä vahvuuksia meillä jo on, mitä pitää etsiä? Kokeeko jokainen tiimin jäsen merkitystä työssään? Mitkä ovat meidän tiimin tärkeimmät tavoitteet? Ovatko roolit selkeät? Miten avointa on kommunikointi? Missä vaiheessa tiimin elinkaarta olemme, miten luotsaamme eteenpäin?

Yhdeksän pisteen tiimi on tehovalmennus tiimien, työ- ja projektiryhmien yhteistyön, suorituskyvyn ja psykologisen turvallisuuden kehittämiseen. Valmennus vahvistaa yhdessä tekemistä, työn sujuvuutta, päätöksentekoa ja motivaatiota. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja erilaisuuden ymmärrys luovat täysin uudenlaista pohjaa tekemiselle.

Valmennuksen pohjaksi kukin tiimin jäsen saa oman henkilökohtaisen profiilin, joka käydään yksilöllisesti lävitse ennen valmennusta. Profiilien avulla muodostetaan myös tiimikartta, joka antaa hyvää pohjaa, kun valmennuksen aikana haetaan parhaiten toimivia tekemisen tapoja ja rooleja kullekin tiimin jäsenelle.

Valmennusprosessi toimii parhaimmillaan kolmiosaisena.

Ensimmäisessä osiossa keskitytään itsen johtamiseen ja motivaation vahvistamiseen. Peilataan profiilien kautta vahvuudet ja haasteet, joita tiimilla on yhteistyön ja tuloksellisuuden suhteen.

Toisen valmennustapaamisen aikana keskitytään erityisesti tiimin luottamuksellisen ja avoimen vuorovaikutuksen kehittämiseen, ja tämän kautta tekemisen tehostamiseen ja työnilon lisäämiseen.

Kolmannessa osiossa keskitytään tiimin elinkaareen ja luodaan yhdessä tiimin tulevaisuutta vahvistavia toimintatapoja.