Yhteistyötaidot

Yhdessä tekemisen taika

Meillä ihmisillä on tarve olla yhteydessä, inhimillisessä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tarve tulla kohdatuksi ja hyvin kohdelluksi, niin työssä kuin muussa elämässä. Tarve kokea turvallisuutta ja luottamusta ihmisten kesken.

 

Tutkimustiedon mukaan luottamus on johtamisen ydin ja psykologinen turvallisuus tiimin menestymisen tae. Kumpikin näistä vaatii taakseen itsetuntemusta, tunteiden hyväksymisen osana työelämää sekä osaavan kohtaamisen, hyvät vuorovaikutustaidot.

Toimiva vuorovaikutus työyhteisössä on kohtaamisen perustaitoihin keskittyvä päivä. Sopii täydentäväksi, yhteiseksi koulutukseksi organisaation eri ammattiryhmille. Oivalluttaa osallistujat havaitsemaan mikä synnyttää luottamusta ihmisten välillä, havahduttaa näkemään oman vuorovaikutustyylin, antaa eväitä kuuntelemisen taitoihin ja lisää valmentavaa tapaa tehdä yhteistyötä.

Yhdeksän pisteen tiimi on tiimin tai ryhmän yhteistyötä kehittävä valmennusprosessi.

Kohtaa asiakas on asiakaspalveluun (ja siis myös potilaan kohtaammiseen) suunnattu valmennus, jossa luodaan luottamusta, perehdytään positiivisen ja psykologista turvallisuutta lisäävän vuorovaikutuksen peruselementteihin, tutkitaan haastavien asiakastilanteiden purkua ja opitaan omia ratkaisutapoja ihmisten kohtaamisesta hyvinä ja huonoina päivinä.