Itsetuntemus

Elämän ydinkysymyksiä on; kuka minä olen ja mitä minä ihan oikeasti haluan. Ei ole turhaa sanottu, että ”Se joka tuntee toiset ihmiset, on ymmärtäväinen, joka tuntee itsensä, on viisas.”
Itsetuntemus on pohja onnellisuudelle, onnistumiselle ja yhdessä tekemiselle.

Valmennushelmen tarkoitus on tukea ihmisiä ihmisiä parempaan itsetuntemukseen, vuorovaikutukseen ja onnellisuuteen.

Tärkeä työkalu siihen on sisäistä motivaatiota ja persoonallista lähestymistapaamme kuvaava enneagrammi, jonka pohjalle rakentuu myös Valmennushelmen käytössä oleva IEQ -profiilityökalu.

Itsetuntemus syventyy myös viimeisimmässä kirjassani ”Minun elämäni” (Kirjapaja 2017), jossa myös lukija pääsee kirjoittajan rooliin, pysähtymään oman elämänsä, persoonansa, osaamisensa ja unelmiensa äärelle.

Itsetuntemuksen vahvistaminen ja työkalut ovat pohjana miltei kaikessa coaching ja valmennustyössä, jota teen. Järjestän myös tilauksesta luentoja ja iltatilaisuuksia, jotka pohjautuvat sekä kirjoittamiini kirjoihin että omaan elämäni tarinaan. Tilaisuuksissa valmennan osallistujia pysähtymään oman elämänsä äärelle ja avaamaan itselleen myönteisesti menneisyyttä, näkemään kirkkaasti tämän hetken ja unelmoimaan tulevaisuudesta. Osallistujat voivat halutessaan ostaa Minun elämäni -kirjan, joka antaa mahdollisuuden jatkaa teeman parissa illan jälkeenkin.

Luennot ja iltatilaisuudet sopivat loistavasti työyhteisöjen ja järjestöjen yhteiseksi tapahtumaksi sekä työhyvinvoinnin kehittämisen startiksi.