Itsetuntemus

Elämän ydinkysymyksiä on; kuka minä olen ja mitä minä ihan oikeasti haluan. Ei ole turhaa sanottu, että ”Se joka tuntee toiset ihmiset, on ymmärtäväinen, joka tuntee itsensä, on viisas.”
Itsetuntemus on pohja onnellisuudelle, onnistumiselle ja yhdessä tekemiselle.

Valmennushelmen tarkoitus on tukea ihmisiä ihmisiä parempaan itsetuntemukseen, itsenjohtamiseen, vuorovaikutukseen ja onnellisuuteen.

Tärkeä työkalu siihen on sisäistä motivaatiota ja persoonallista lähestymistapaamme kuvaava enneagrammi, jonka pohjalle rakentuu myös Valmennushelmen käytössä oleva IEQ -profiilityökalu.

Itsetuntemus syventyy myös viimeisimmässä kirjassani ”Minun elämäni” (Kirjapaja 2017), jossa myös lukija pääsee kirjoittajan rooliin, pysähtymään oman elämänsä, persoonansa, osaamisensa ja unelmiensa äärelle.

Itsetuntemuksen vahvistaminen on iso osa valmennustyötäni ja olen vuosien aikana kirjoittanut sen tiimoilta sekä kirjoja, artikkeleita että blogeja. Valmennus- ja kirjoitustyön lisäksi pidän vuorovaikutteisia luentoja, joissa osallistujat pääsevät pysähtymään oman elämänsä ja/tai työnsä äärelle, avaamaan itselleen myönteisesti menneisyyttä, näkemään kirkkaasti tämän hetken ja unelmoimaan tulevaisuudesta.

Vuorovaikutteiset luennot sopivat loistavasti työyhteisöjen yhteisiin tapahtumiin sekä työhyvinvoinnin kehittämisen startiksi. Kirjoittamani Minun elämäni -kirja, antaa mahdollisuuden jatkaa teeman parissa itsenäisesti luennon jälkeen.