Asiakkaan kohtaaminen, palvelu, ratkaisee entistä enemmän aikana, jossa tuotevalikoiman määrä on rajaton ja hintojen helppo vertailu arkipäivää. Myös julkisten palvelujen puolella asiakas ja potilas on entistä enemmän kuningas, valinnanvapauden voimistuessa. Tärkein syy luoda hyvää kohtaamista on kuitenkin se, että inhimillisessä kohtaamisessa tapahtuu aina jotain hyvää, luodaan pitkälle kantavaa voimaa ja luottamusta.

Mistä syntyy hyvä asiakaskokemus? Mikä saa ostajan palaamaan yhä uudelleen, suosittelemaan myös kaverilleen? Mikä ratkaisee meneekö asiantuntijan neuvo perille? Mikä saa asiakastilanteen hoitumaan molemmille mukavalla tavalla?

”Joidenkin arvioiden mukaan peräti 2/3 asiakaskokemuksesta on tunnetta. Tästä näkökulmasta tunteiden huomioimiseen pitäisi kiinnittää nykyistä huomattavasti enemmän huomiota.” FutureLab blogi 02/17.

Tunteet syntyvät ihmisessä. Ja vahvimpia kohtia tunteiden syntymisessä on se piste, jossa kaksi ihmistä tai useampi ihminen kohtaa toisensa. Se, syntyykö kohtaamisessa myönteisiä vai kielteisiä tunteita, vaikuttaa siihen miten toimimme kohtaamisen pohjalta.

Minkälainen sinä olet asiakaskohtaamisessa? Mikä on vahvuutesi, mitä ominaisuuksia voit vielä vahvistaa? Mitkä tekijät sinun palvelussasi synnyttävät hankausta, mitkä tuovat tulosta?

Kohtaa asiakas -valmennus on suunnattu eri asiakaskohtaamisen ammattilaisille. Valmennuksessa käydään läpi erilaiset tyylit asiakaspalvelussa, toimivan vuorovaikutuksen elementit, perehdytään tunnekartastoon ja siihen, miten omia tunteita voi ohjata asiakastilanteessa sekä muokata negatiivisen tunnelman myönteiseksi.