Johtajuuden helmet

Osaatko johtaa itseäsi ja työntekijöitäsi siten, että motivaatio, itseohjautuvuus ja työn merkitys säilyy ja takaa tuloksen? Tunnistat ja hyödynnät ihmisten erilaisuuden? Osaat jarruttaa ja kaasuttaa tehoja oikein ja oikeissa paikoissa? Saat itsesi ja muut menestymään – ja silti työnilon säilymään?

Valmennushelmen työn jälkeen vastaat edellisiin kysymyksiin yhä useammin kyllä.

Valmennusten tuloksena osallistuja:

  • johtaa huomattavasti paremmin itseään, työtään, mieltään ja tunteitaan
  • ymmärtää ja hyödyntää ihmisten erilaisuutta paremmin
  • tunnistaa ihmisten motivaation lähteet ja johtaa ihmisiä tunteista tuloksiin
  • käyttää vahvemmin valmentavaa otetta kaikissa johtamistilanteissa
  • kykenee selkeämmin suuntaamaan omaa tekemistään tärkeimpiin tavoitteisiin
  • tunnistaa omat ja muiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää tätä organisaation menestystekijänä

Uusi esimies on keskijohdon esimiehille suunnattu valmennus, jossa keskitytään itsensäjohtamiseen sekä erilaisten ihmisten lähijohtamiseen.

Tunne Johtajuus avaa osallistujalle henkilökohtaisen johtamistyylin, auttaa ymmärtämään tunteiden vaikutusta ja johtamaan niitä sekä työyhteisön sisäisissä tilanteissa että asiakaskohtaamisissa.

Johtajuuden Leipomo on avoin valmennus eri organisaatioista tuleville johtajille. Toteutetaan yhdessä Valmennuksen Vireen kanssa.

Coaching on vahva väline johtamisen tueksi, joko ryhmävalmennuksen lisänä tai erillisenä palveluna.

Valmennettavat johtaja- ja esimiesryhmät ovat tyypillisesti noin 8-15 hengen ryhmiä. Tätä isompien ryhmien valmennukset toteutetaan yhteistyössä kumppaneiden kera, jotta valmennuksellinen ote säilyy.

Valmennushelmi käyttää tarvittaessa sekä ryhmien että coachingin tukena IEQ – johtamisprofiileja ja johtaja/esimies coaching on mahdollista liittää myös 360 mittauksiin.