Johanna Muuraiskangas

Kokenut työyhteisövalmentaja ja coach.
Ihmisten johtamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäjä.
Pitkän linjan yrittäjä, tietokirjailija

”Se, miten ihminen tuntee itsensä ja kohtaa toiset ihmiset, ratkaisee paljon työssä, johtamisessa ja koko elämässä.

Kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen ovat työni teemoja nyt ja ne olivat sitä myös ensimmäisessä ammatissa toimittajana ja  yhteisöviestinnän ammattilaisena.

Seepra ei pääse raidoistaan ja ryhmävalmennuksissani vaikuttaa yhä viestinnän tausta, jonka ansiosta lähestyn asiakkaiden tarpeita tavoitteellisesti sekä ihmisten että työyhteisöjen näkökulmasta. Innostun aina, kun pääsen luotsaamaan ihmisiä kohti omia ja organisaation tavoitteita niin, että eteneminen tapahtuu motivoituneesti, hyvässä vuorovaikutuksessa ja todellista yhteistyötä tehden. Uskon siihen, että hyvä johtajuus lähtee itsen johtamisesta.

Ihmisten johtamista olen itse päässyt toteuttamaan sekä lähijohtajana yrityksessä,  toimitustiimin vetäjänä että lukuisissa projekteissa. Hyvää oppia ovat antaneet myös viestinnän tehtävät tiedottajana.

Kirjoittaminen on ollut aina vahva osa työtäni ja nyt teen sitä valmennustyön ohessa verkkotekstien ja proosatietokirjojen muodossa. Ihminen ja ihmisen tarinat eivät koskaan lakkaa kiinnostamasta.

Haluan tehdä työtäni sen hyväksi, että ihmiset tuntevat itsensä sekä kohtaavat ja kohtelevat toisiaan mahdollisimman hyvin. Tästä syntyy yhdessä tekemisen taika, joka saa aikaan hyvää – sekä henkistä että taloudellista tulosta.

Viitekehykseni työssä on ratkaisu- ja ymmärryskeskeinen coaching, positiivinen psykologia, NLP. Ammatilliset tutkinnot löytyvät sekä viestinnästä että valmennuksesta.

Työskentelen kansainvälisen valmennusjärjestön ICF:n eettisten periaatteiden mukaisesti. Ja rakkaudesta ihmisiin.