Esimiehen Eväät on ryhmävalmennus, jossa sisällön kärkenä on esimiehen itsetuntemus, persoonallinen vuorovaikutustyyli, työssä jaksamisen elementit sekä erilaisten ihmisten kanssa toimiminen. Valmennuksessa myös opitaan ja oivalletaan, miten omat ja muiden tunteet vaikuttavat tulokseen suorituskyvyn ja päätöksenteon kautta.

Esimiehen Eväät antaa työkaluja erilaisten ihmisten lähijohtamiseen ja tukee tiimi- ja asiakastyön johtamista.

Valmennus toimii hyvin yhteisenä kehittämisprosessina organisaation eri uravaiheissa oleville johtajille ja esimiehille. Näin osallistujat pääsevät valmennuksen teoreettisen tiedon ja käytännön harjoitteiden lisäksi ammentamaan osaamista myös toisiltaan ja luomaan tietoisemmin tuloksekasta ilmapiiriä organisaation sisälle.

IEQ johtajaprofiilia käytettäessä valmennukseen kuuluu jokaisen osallistujan yksilöllinen ohjaus profiilin hyödyntämiseksi.

Valmennusprosessiin voidaan liittää laajempi organisaation yhteinen luento tai kokonainen valmennuspäivä erilaisuuden ja itsen johtamisen teemasta.