Coaching

Coaching on vahva työkalu silloin kun tarvitaan työn ja elämän tavoitteiden jäsentämistä, tukea esimiestyössä jaksamiseen, lisää johtamisen kykyä, eteenpäin menoa uralla tai lisää voimaa ja kestävyyttä muutosten läpiviemisessä.

Kansainvälisen, coaching laatua ohjaavan järjestön (ICF) määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.

Coaching menetelmän taustalla vaikuttaa mm. kognitiivinen- ja positiivinen psykologia, ratkaisukeskeisyys, NLP. Valmennusprosessi on voimaannuttava ja tuo esiin valmennettavan todellisen potentiaalin.

Coaching hyödyt yksilölle

 • tehostaa mm. ajanhallintaa, priorisointia, kommunikointia
 • auttaa käyttämään koko potentiaaliaan paremmin
 • vahvistaa esimies ja johtamistaitoja erilaisissa arjen tilanteissa
 • auttaa tasapainottamaan henkilökohtaista ja työelämää
 • sitouttaa yrityksen strategisiin tavoitteisiin
 • kehittää urapolkua

Organisaatiolle

 • parantaa johtajuuden ja esimiestyön laatua
 • nostaa henkilöstön / asiakkaiden tyytyväisyyttä
 • lisää motivaation vaikutusta organisaatiossa
 • lisää innovatiivisuutta ja kykyä sopeutua muutoksiin
 • tehostaa prosesseja
 • vähentää ajanhukkaa
 • kasvattaa myyntiä /liikevaihtoa, tulosta

”Olen tehnyt työtä ammatticoachina nyt 10 vuotta.  Työ on palkitsevaa, innostavaa ja ajoittain myös haastavaa. Olen kohdannut ja valmentanut näiden vuosien aikana valtavan määrän ihmisiä erilaisista työympäristöistä ja elämäntilanteista. Johtajuuden ja uran kehittymisen lisäksi tehtäväni on usein ollut luotsata asiakasta läpi isojen muutoksen, tukea näkemään uudet mahdollisuudet. Hienointa on aina silloin, kun prosessin päättyessä näkee, että ihminen on voimaantunut, löytänyt uutta sekä itsestään että työstään. On valmis etenemään onnellisempana eteenpäin.

Opiskelin ICF sertifiodussa valmentajakoulutuksessa kun aloitin coachin työni. Matkan varrella olen päivittänyt taitojani usein sekä kansaivälisissä että kotimaisissa koulutuksissa. Asiakastyö ja kokemus ovat kuitenkin parhaita opettajia. Tällä hetkellä meneillään on ACC tason sertifiointi coachina.”

Valmennushelmi noudattaa ICF eettisiä sääntöjä ja ylläpitää coaching ydintaitoja.